ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.Сарлагийн боловсруулсан хөөвөр

Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын "Ар арвижин дэлгэрэх"

хоршооны бүтээгдэхүүн "Сарлагийн боловсруулсан хөөвөр" 

Arkhangai province "Ar Arvijin Delgerekh" cooperative