ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.Төв, Хангайн бүсийн ХАА-н хоршоологчдын зөвлөгөөн

Хоршооллын хөдөлгөөний хөгжлийг эрчимжүүлэх талаар төр засгаас гаргасан тогтоол шийдвэрүүдийг сурталчилах, тэдгээрийн хэрэгжилтийн байдалд үнэлгээ өгөх, цаашид хэрэгжүүлэх бодлого зорилтоо тодoрхойлох, хоршооллын хөдөлгөөний давуу талыг олон нийтэд сурталчилан таниулах, иргэдийн эдийн засаг, нийгмийн хэрэгцээг хоршооллоор дамжуулж хангах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Хоршоологчдын Үндэсний Холбоо /МХААХҮХ/, Булган аймгийн Хөдөө Аж Ахуйн Хоршоологчдын Холбоо, аймгийн ЗДТГ, Сэлэнгэ сумын ЗДТГ-тай хамтран Төв, Хангайн бүсийн 8 аймгийн хөдөө аж ахуйн хоршоологчдыг төлөөлж хоршооны удирдлага, гишүүд, малчид, тариаланчид, төр захиргааны байгууллагын холбогдох албан тушаалтан нийт 160 гаруй хүн оролцсон зөвлөгөөнийг 2015 оны 8 дугаар сарын 24 -ны өдрөөс 8-р сарын 26-ны өдрүүдэд Булган аймгийн Сэлэнгэ суманд зохион байгууллаа.

Тус зөвлөгөөнд  Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Хоршоологчдын Үндэсний Холбооны ерөнхийлөгч Д.Сумъяабазар, дэд eрөнхийлөгч Ц.Алтантуяа нар оролцож хоршоологчдод хандан хоршооллын хөдөлгөөний өнөөгийн байдал, Үндэсний холбооны цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл хийж хоршоологчдын сонирхсон асуулт, хүсэлтүүдэд тодорхой хариулт өгөв. Мөн, ХХААЯ-ны ахлах мэргэжилтэн Б.Мэнджаргал салбар яамны зүгээс ХАА-н хоршооны талаар баримталж буй бодлого, чиглэлийн талаар танилцуулж, хоршоологчдод хэрэгцээтэй мэдээллүүдийг дэлгэрэнгүйгээр өгч байв. Зөвлөгөөний үeэр Булган аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн дарга Д.Гансүх, Сэлэнгэ сумын Засаг дарга Ш. Насандулам нар  аймаг, сумын хэмжээнд ХАА-н хоршоодын өнөөгийн байдал, хоршооллын салбарын хөгжлийн талаар өөрсдийн баримталж буй бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл хийж, Үндэсний холбооны ерөнхийлөгч Д.Сумъяабазарт өөрийн аймгийн хоршооллын хөдөлгөөнийг эрчимжүүлж, дэмжиж ажиллахаа илэрхийлэв.

 Зөвлөгөөний хөтөлбөрийн дагуу “Хоршооны хөрөнгө санхүүгийн чадавхийг сайжруулах”, “Хоршоод хоорондын хамтын ажиллагаа, аймгийн холбоодыг чадавхжуулах”, “Хоршоодын бүтээгдэхүүн борлуулалтын сүлжээг идэвхжүүлэх”  сэдвүүдийн хүрээнд Салбар зөвлөлийн хуралдаануудыг зохион байгуулж, хоршоологчдын дунд хэлэлцүүллэг явуулан гарсан саналыг нэгтгэн нэгдсэн хуралдаан дээр танилцууллаа. Эдгээр хэлэлцүүлгийн гол онцлог нь хоршоологчдоос гарсан санал санаачилгуудыг үндэслэн ажил хэрэг болгох, үйл ажиллагааг нь дэмжихэд гарах бодит хэрэгцээ шаардлага, тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлж чадсан явдал байлаа.

Зөвлөгөөнд оролцогчид Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын “Ургацын түрүү” хоршоо, “Ингэт шижир” МАА, газар тариалан хосолсон өрхийн загвар аж ахуй, “Их эрдэнэ дүүргэгч” ХХК, Загас болон шувууны аж ахуй эрхлэгч “Жарамгай” нөхөрлөлийн үйл ажиллагаатай танилцаж харилцан туршлага солилцлоо.