ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.Үндэсний холбоо “Хоршооны сургагч багш бэлтгэх” сургалтаа амжилттай зохион байгууллаа

          Үндэсний холбоо ”Хоршооны сургагч багш бэлтгэх” сургалтыг 2015 оны 06-р сарын 15-ны өдрөөс 22-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд: Үндэсний холбооны гүйцэтгэх захирал Л.Тэмүүжин, гадаад харилцаа хариуцсан мэргжилтэн Д.Бямбацэрэн, ерөнхий санхүүч Ч.Гэрэлтсайхан, оффис менежер Г.Отгонболор, “Намак кооп” ХХК-ний мэргэжилтэн М.Гийхнаран, Төв аймгийн ХААХХ-ны гүйцэтгэх захирал Х.Мягмарсүрэн, Орхон аймгийн “Эрдэнэт газрын өгөөж” хоршооны менежер М.Алтанмягмар нар хамрагдлаа.

Сургалтын ерөнхий агуулга:

  1. Хоршооны тухай ойлголт
  2. Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал
  3. Хоршооны нягтлан бодох бүртгэл
  4. Насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт зохион байгуулах аргачлал сэдвийн хүрээнд Үндэсний холбооны сургагч багш нар хичээлийг зааж, удирдан явууллаа.

       Сургалтын төгсгөлд оролцогчдоос тестийн шалгалт, багшлах ур чадварын шалгалт авч дүгнэн “Хоршооны сургагч багш”-аар бэлтгэгдсэн Гэрчилгээг олгов.