ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.Говь-Алтай аймагт хоршоодыг чадавхижуулах сургалт зохион байгуулагдлаа.

     “Каритас монгол” ТББ, МХААХҮХолбоо хамтран хэрэгжүүлж буй “ХАА-н НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ, ХОРШООДЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ”-ийн хүрээнд хоршоодыг чадавхижуулах сургалтыг 2015 оны 12 дугаар сарын 23-нд Говь-Алтай аймгийн ХААХХолбооны байранд амжилттай зохион байгуулагдав.

      Сургалтанд хоршооны удирдлагууд, гишүүд, төсөлд хамрагдсан 8 сумын удирдлага, ХАА-н мэргэжилтнүүд нийт 35 хүн оролцсон байна.

        Хөтөлбөрийн дагуу хоршооны бизнес төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал, ХААБТЭдийн Биржийн үйл ажиллагаа дахь хоршоодын оролцоо, хоршооны хөрөнгө, түүний зарцуулалтанд анхаарах асуудлууд сэдвүүдийн хүрээнд лекц, хэлэлцүүлэг, дасгал ажил, үлгэрчилсэн загварын хүрээнд боловсруулалт хийх хэлбэрээр явуулсан. Мөн сургалтын дараа Каритас монгол ОУБ, МХААХҮХолбоо, төсөл хэрэгжиж буй сумдын удирдлагууд болон ХАА-н мэргэжилтнүүд, хоршоодын оролцоог хангасан хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж хамтран ажиллах чиглэлүүдээ тодорхойлсон нь ихээхэн үр дүнтэй байв.