ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбооны Удирдах зөвлөлийн ээлжит III хурал боллоо

Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбооны Удирдах зөвлөлийн ээлжит III хурал 2015 оны 02-р сарын 24-25-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Хуралд 19 аймаг нийслэлийн 37 гишүүн оролцон дараах илтгэлүүдийг хэлэлцэн холбогдох шийдвэрүүдийг гаргалаа. Үүнд:

Үндэсний холбооны 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2016 оны төлөвлөгөөний тухай илтгэлийг Үндэсний холбооны дэд ерөнхийлөгч Ц.Алтантуяа, 2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн, 2016 оны төсвийн төслийн илтгэлийг дэд ерөнхийлөгч Д.Чулуунбат, Үндэсний холбооны бизнесийн үйл ажиллагаа, цаашдын зорилт сэдвээр Гүйцэтгэх захирал Л.Тэмүүжин, Үндэсний холбооны хяналтын зөвлөлийн мэдээллийг хяналтын зөвлөлийн гишүүн Д.Аюуш, Аймгийн холбоодын дарга нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн явцын тухай танилцуулгыг Үндэсний холбооны зөвлөх Д.Батмөнх нар тус тус тавьж хэлэлцүүллээ.. Хэлэлцсэн асуудалуудтай холбогдуулан Удирдах зөвлөлийн гишүүдээс гарсан санал хүсэлтийг тусган 2016 үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон санхүүгийн төсвөө баталлаа.

Хурлын үеэр аймгийн ХААХХ-ын ажлыг тогтсон шалгуур үзүүлэлтийн дагуу дүгнээд:

-Тэргүүн байранд Говь-Алтай аймгийн ХААХХ шалгарч шилжин явах цом, өргөмжлөл 3 сая төгрөгөөр

-Хоёрдугаар байранд Ховд аймгийн ХААХХ шалгарч өргөмжлөл, 1,5 сая төгрөг

-Гуравдугаар байранд Баянхонгор аймгийн ХААХХ шалгарч өргөмжлөл, 1 сая төгрөгөөр тус тус шагнуулав.

Үндэсний холбооны “Оны тэргүүний аж ахуй” – гаар  Увс аймгийн Завхан сумын “Төгий нуур” хоршоог шалгаруулж өргөмжлөл, 1 сая төгрөгөөр шагналаа.