ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.Му coop сургалтыг 2016 оны 05-р сарын 09-13-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна

Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбоо Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага /ILO/ хамтран Му coop сургалтыг 2016 оны 05-р сарын 09-13-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.