ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.“Бизнес уулзалт” зохион байгууллаа

Үндэсний холбоо аймгийн ХАА-н хоршоологчдын холбоодын дарга, гүйцэтгэх захирал, ХАА-н салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн холбоод ТББ-уудыг оролцуулсан “Бизнес уулзалт”-ыг анх санаачлан 2016 оны 05-р сарын 16-ны өдөр зохион байгууллаа. Уг уулзалтанд 19 аймгийн холбооны дарга нар, Ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн холбоо, Махны холбоо, Сүүний нэгдсэн холбоо, Монголын хүнсний ногоочдын холбоо  Монголын арьс, шир үйлдвэрлэгчдийн холбоо, Монголын жимс жимсгэний үндэсний холбоо, Сүүтэй монгол ТББ, зэрэг мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл нийт 38 хүн оролцлоо. Бизнес уулзалтыг 2 үе шаттай зохион байгууллаа. 
Уулзалтын 1-р шатанд 20 аймагт ажилласан ажлын тайлан, хэрэгжүүлсэн ажлуудын талаарх тайланг Үндэсний холбооны гүйцэтгэх захирал Л.Тэмүүжин, Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн саналаар Аймгийн болон гишүүн хоршоодын ирүүлдэг тайланг хялбарчилах талаар шинэчилсэн тайлангийн төслийг Хоршооны хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Индра танилцуулан хэлэлцүүлсэн бүх асуудалтай холбогдуулан санал, хүсэлт асуулт зохион байгуулсан байна. 

Уулзалтын 2-р үе шат болох мэргэжлийн холбоод, ТББ-уудтай хамтран ажиллах санал тавилаа. Уулзалтын гол үр дүн нь ХАА-н салбарын хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах,  ХАА-н гаралтай түүхий эд, бараа бүтээгдэхүүний чанар стандартыг сайжруулах, нэмүү өртөг шингээх, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд ХАА-н бүтээгдэхүүний хувийн жинг нэмэгдүүлж импортыг орлож экспорт руу чиглэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх зорилгоор ХАА-н салбарын мэргэжлийн холбоодын хамтарсан ХАА-н Үндэсний Зөвлөл байгуулахаар санал нэгдэж манай Үндэсний холбооны дэргэд ажлын хэсгийг байгууллаа. Үндэсний зөвлөлөөрөө дамжуулан бид юу хийх вэ гэвэл ХАА-н салбарт үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг бүртгэлжүүлэх, ложистикын нэгдсэн тогтолцоог бий болгох, ХАА-н бараа бүтээгдэхүүнд тавигдах стандартыг шинэчлэх ингэснээрээ хүнсний аюулгүй байдлыг хангах гэсэн томоохон зорилтуудыг тавиад байна