ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.Үндэсний холбоо Олон улсын сургалт зохион байгууллаа

Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбоо, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага хамтран “Манай хоршоо-ХАА-н хоршоог удирдах нь” сургалтын багцыг орчуулан Монгол орны нөхцөлд тохируулан ашиглах ажлыг гүйцэтгэлээ. “Манай хоршоо- ХАА-н хоршоог удирдах нь” сургалтын багц 4 модуль, сургагч багшийн гарын авлагаас бүрддэг.

Үүнд:

  1. Модуль-1: ХАА-н хоршооны тухай үндсэн ойлголтууд
  2.  Модуль-2: Хорооны үзүүлэх үйлчилгээ
  3. Модуль-3: ХАА-н үйлдвэрлэлийн орцын нийлүүлэлт
  4. Модуль-4: ХАА-н маркетинг
  5. Сургагч багшийн гарын авлага 

Сургалтын багцад 21 бодит туршлага танилцуулагдсанаас 9 жишээг малчдын хоршооны жишээгээр орлуулж, Монголын хоршоодын үйл ажиллагаатай холбоотой 17 зургийг оруулан бидний гар дээр ном болон хэвлэгдсэн байна.

Дээрх ажлын хүрээнд 2016 оны 05-р сарын 09-13-ны өдрүүдэд Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбооны сургалтын танхимд “Манай хоршоо ХАА-н хоршоог удирдах нь” сургагч багш бэлтгэх сургалтыг Голланд улсын Агрономич доктор, олон улсын сургагч багш Тун Ван Эйжк, Үндэсний зөвлөх Ц.Алтантуяа нар удирдан явуулав. Сургалтанд 13 аймгийн ХААХХ-ны удирдлага, сургагч багш нар, Үндэсний холбооны ажлын алба, Монголын хоршооллын сургалт мэдээллийн төв зэрэг байгууллагуудын төлөөлөл нийт 30 хүн хамрагдлаа. 

Сургалтанд хамрагдсан оролцогчдоос МХААХҮХ-ны сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Гэрэлмаа, МХСМТ-ын сургалтын менежер М.Золжаргал нарыг сонгон ОУХБ-ын төсөл хэрэгжиж байгаа Баянхонгор аймгийн Галуут сумын 3 хоршоо, Өвөрхангай аймгийн Нарийн тээл сумын 3 хоршооны 20 дарга, гишүүдэд дээрх модулийн сургалтыг 2016 оны 05-р сарын 16-20-ны өдрүүдэд Баянхонгор аймгийн Галуут суманд  амжилттай зохион байгууллаа.  

Цаашид МХААХҮХ “Манай хоршоо- ХАА-н хоршоог удирдах нь” сургалтын модулиудыг багцлан хоршоодод сургалт зохион байгуулах, түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөнд тусган гүйцэтгэнэ.