ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.МХААХҮХ “Программ дээр суурилсан бизнес төлөвлөгөө боловсруулах” сургалт зохион байгууллаа

Үндэсний холбоо ХААИС-тай хамтран ”Программ дээр суурилсан бизнес төлөвлөгөө боловсруулах” нь сэдэвт сургалтыг 2016 оны 06-р сарын 14-17-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд Хөвсгөл, Хэнтий, Төв, Дорноговь, Архангай, Говьсүмбэр зэрэг аймгуудын төлөөлөл 13 хүн хамрагдлаа.

Сургалтыг ХААИС-ийн Эдийн засаг бизнесийн сургуулийн магистр Ц.Цэрэндаваа, Г.Энх-Амгалан, О.Амартүвшин нар хичээлийг удирдан явуулсан.

Энэхүү сургалтаар оролцогч бүрт төсөл бичих “Рурал инвест” программыг оролцогчдын зөөврийн компьютерт суулгаж, хүн бүр хоршооныхоо үйл ажиллагаанд тохирсон төсөл бичиж дадлагын ажил хийсэн нь их онцлог боллоо.

Сургалтын төгсгөлд  оролцогчдоос сургалтын талаарх үнэлгээ авахад сэдэв агуулга, багшийн арга барил, мэдлэг чадвар маш сайн, ойлгомжтой байсан гэж дүгнэсэн байна.