ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.Үндэсний холбоо “Ази, Европ түмний 11”-р чуулганд дуу хоолойгоо хүргэлээ

“Ази, Европ түмний-11” чуулган 2016 оны 7-р сарын 4-6-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгуулагдлаа. Чуулганд Ази, Европын 42 орны 187 гадаад төлөөлөгч, Улаанбаатар хотоос 144, 21 аймгаас 177, Үйлдвэрчний эвлэлийн хот хөдөөгийн 104 нийт 622 төлөөлөгчид оролцлоо. Мөн Засгийн газрын 10 төлөөлөгч, 58 сэтгүүлч, 11 орчуулагч, 21 техникийн ажилчин, 36 сайн дурын оюутнууд ажилласан байна.

Энэхүү чуулганд Үндэсний холбооны төлөөлөл болон 21 аймгийн ХАА-н хоршоологчдын холбооны дарга, гишүүд идэвхтэй оролцож дуу хоолойгоо хүргэлээ.

Чуулган хөтөлбөр ёсоор гурван өдөр хуралдаж чуулганы баримт бичиг болох тунхаглал, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулан нийтээр хэлэлцэн баталж Монгол Улсын Засгийн Газрыг төлөөлөн Оргил сайдад гардуулав. ОУХ-ны гишүүд болон чуулганы төлөөлөгчдийн нийтлэг санаа бодол дээр үндэслэн “Ази, Европ түмний-11” чуулганыг зохион байгуулах үйл ажиллагаа амжилттай хэрэгжсэн гэж үзэж байна.