ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино."ХАА-н хоршоологчдын улсын зөвлөгөөн - 2016"

Хоршоод хоорондын түншлэлийг дэмжих, хоршоодын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтыг сайжруулах замаар хоршооллын хөгжлийг эрчимжүүлэх зорилгоор Монголын Хөдөө Аж Ахуйн Хоршоологчдын Үндэсний Холбоо /МХААХҮХ/, Өмнөговь аймгийн Хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын холбоо, Өмнөговь аймгийн ИТХ, ЗДТГ, ХААЖДҮГазар хамтран Хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын улсын зөвлөгөөнийг 2016 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 15- ны өдрүүдэд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод амжилттай зохион байгууллаа.

Тус зөвлөгөөнд 11 аймгийн хөдөө аж ахуйн хоршоологчдыг төлөөлж хоршооны удирдлага, гишүүд, малчид, тариаланчид, төр захиргааны байгууллагын холбогдох албан тушаалтан нийт 146 төлөөлөгч оролцов.

ХАА-н хоршоологчдын улсын зөвлөгөөний эхний өдөр буюу 08-р сарын 13-ны өдөр Үндсэн хуралдааныг Өмнөговь аймгийн ЗДТГазрын “Сүлд” танхим, салбар хуралдаануудыг “Соёл”, Иргэний танхимуудад тус тус зохион байгуулав.

ХАА-н хоршоологчдын улсын зөвлөгөөний хоёрдахь өдөр буюу 08-р сарын 14-ны өдөр нийт хүрэлцэн ирсэн төлөөлөгчдөд  Өмнөговь аймгийн тэргүүний Хотол таван эрдэнэ”, “Давхар сар”, “Малчны хотхон” “Диваажингийн зам” хоршоодын үйл ажиллагааг танилцуулах, туршлага судлах аялалыг зохион байгуулсан. Мөн говийн цөлжилтийг сааруулах зорилгоор үйл ажиллагаа явуулж буй “Хаяа-гол” ХХК-ны мод үржүүлгийн паркийн үйл ажиллагаатай танилцаж, хангайд ургадаг ургамал, модыг говьд хэрхэн нутагшуулах тухай сонирхолтой мэдээллийг авч байв. Хоршоодын үйл ажиллагаатай танилцсаны дараа Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотын Ажнай талбайд ХАА-н бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж, хоршоологчид өөрсдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний дээжээ нийт төлөөлөгчид болон өмнөговь аймгийн иргэд танилцуулан худалдаалж байлаа. Тус өдрийн 15.00-19.00 цагийн хооронд  Байгалийн үзэсгэлэнт газар “Говь гурван сайхан Ёлын ам” үзэх аялал зохион байгууллаа.