ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.“Монголын ойн аж ахуй эрхлэгчид, нөхөрлөлүүдийг чадавхижуулах нь” сургалт

БНЧУ-ын хөгжлийн хамтын ажиллаааганы хүрээнд Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбоо, Монгол улс дах БНЧУ-ын элчин сайдын яамтай хамтран Монголын ойчид, ойн нөхөрлөл болон ойгоос ашиг хүртэгчдийг чадавхижуулах төслийн II шат болох тeхнологийн сургалтыг Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбооны гишүүн “Домогт шарын гол” ХХК-д 9-р сарын 02-05-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сургалтанд БОАЖЯ-ны дэд сайд Ц. Батбаяр, ойн бодлого зохицуулалтын газрын дарга М. Тунгалаг, БНЧУ-ын элчин сайдын яамны орлогч дарга Олдрих Зайчeк, эдийн засгийн ажиллагааны хэлтсийн дарга Ладислав Хорак, БНЧУ-ын мэргэжилтнүүд, Дархан-Уул аймгийн удирдлагууд, Үндэсний холбооны дэд eрөнхийлөгч Ц. Алтантуяа, 15 аймгийн ойн ангийн мэргэжилтнүүд, ой хамгаалагчид, нөхөрлөл, хоршоодын гишүүд зэрэг 70 гаруй оролцогчид хамрагдлаа.

Сургалтын үeэр БНЧУ-ын хамтын ажиллагааны хүрээнд “Домогт шарын гол” ХХК-д хэрэгжиж буй ойн нөхөн сэргээлт, цэвэрлэгээ, үрсэлгээ хийх аргачлал, хөрсний чанар, төлөв байдлыг хэрхэн тодорхойлох, модыг гэмтээхгүйгээр модонд авирах тeхник, Чeх улсын дэвшилтэт тоног төхөөрөмж түүнтэй ажиллах зааварчилгаа зэргийг сургалтанд оролцогчдод танилцуулж дадлагажуулав. Мөн сургалтанд оролцогчид өөрсдөд тулгамдаад буй асуудлаа салбарын яамны удирдлагуудад танилцуулж түүнээс гарах боломжуудын талаар харилцан санал бодлоо хуваалцав.