ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.Үндэсний холбооны ээлжит IV хурал хуралдлаа

           Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбооны Удирдах зөвлөлийн ээлжит IV хурал 2017 оны 02-р сарын 05,06-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Хурлын эхний өдөр удирдах зөвлөлийн гишүүдэд цаг үеийн мэдээлэл хүргэх зорилгоор ХХААХҮЯ-наас хоршооллын талаар баримталж буй бодлого, шийдвэрүүд, “Мах сүүний анхдугаар аян-хоршоодын оролцоо”, “Атрын 3-р аяныг үргэлжлүүлэхэд хоршоод оролцох боломж” сэдвийн хүрээнд ХХААХҮЯ-ны асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдээс мэдээлэл авч, ХАА-н хоршоологчдын эрх ашгийг хамгаалах нэгдсэн төв байгууллага үүссэний 50 жилийн ойг тэмдэглэх талаарх ярилцлагыг зохион байгуулан удирдах зөвлөлийн гишүүдээс санал авав. Хуралд нийт 21 аймаг, нийслэлийн 39 гишүүн оролцон дараах илтгэл, мэдээллүүдийг хэлэлцлээ.

            Үндэсний холбооны 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2017 оны төлөвлөгөөний тухай илтгэлийг дэд ерөнхийлөгч Ц.Алтантуяа, 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн, 2017 оны төсвийн төслийг хэлтсийн дарга Х.Энхбаатар, Үндэсний холбооны бизнесийн үйл ажиллагаа, цаашдын зорилт сэдвээр гүйцэтгэх захирал Л.Тэмүүжин, хяналтын үйл ажиллагааны дүгнэлт, зөвлөмжийг хяналтын зөвлөлийн гишүүн Л.Батсайхан, Аймгийн холбоодын дарга нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн явцын тухай ерөнхийлөгч Д.Сумъяабазар, аймгийн холбоодын ирүүлсэн тайлан нэгтгэлийн дүнгийн талаарх мэдээллийг хэлтсийн дарга Ө.Ганбаатар нар тус тус танилцуулж, хэлэлцүүлэв. Дээрх мэдээллүүдтэй холбоотой санал, асуултуудыг нэгтгэн холбогдох шийдвэрүүдийг гарган, 2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, төсвөө баталлаа.   

           Хурлын үеэр аймгийн ХААХХолбоодын ажлыг шалгуур үзүүлэлт, оны тэргүүний аж ахуйн нэгжийг шурмын дагуу дүгнэж Говь-Алтай, Дархан-Уул аймгийн ХААХХолбоо III байранд,Үндэсний холбооны оны тэргүүний ААН-ээр Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын Баянзөгий хоршоо, Говь-Алтай аймгийн Хөх морь сумын Сулин дэнж хоршоо тус тус шалгарлаа.