ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.МОНГОЛЫН ХОРШООЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ V ЧУУЛГАН БОЛЛОО.

           Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Монголын хоршооллын үндэсний нэгдсэн холбоо, Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбоо, бусад мэргэжлийн холбоод, хоршоог дэмжигч байгууллагуудтай  хамтран Үндэсний хоршоологчдын V чуулганыг “Хоршоодын бизнесийн хөгжлийн гарц” сэдвийн хүрээнд 2017 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа. Чуулганд 21 аймгийн 200 гаруй төлөөлөгч оролцсон ба ХАА-н хоршоодоос 60 гаруй хоршоологчид оролцлоо. Чуулганы зорилго нь малчдын бэлтгэж буй түүхий эдийг эцсийн хэрэглэгчид хүргэх, тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх, үндэсний үйлдвэрүүдийн түүхий эдийн хэрэгцээг стандартын дагуу бэлтгэж, тогтмол, найдвартай хангах боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд  түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, “Мах, сүүний анхдугаар аян”-ыг хэрэгжүүлэхэд хоршоодын бизнесийг дэмжих замаар тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх юм. 

           Чуулганаар хоршоодын хөгжилд тулгамдаж буй асуудлуудыг хэлэлцэж“Хоршоодын бизнесийг дэмжих дундын байгууллага”,“Мах, сүүний анхдугаар аян- хоршоодын оролцоо”, “Бэлтгэн нийлүүлэлтийн тогтолцоог сайжруулах арга зам – хошоодын оролцоо” гэсэн 3 дэд сэдвийн хүрээнд хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

          УИХ, Засгийн газраас батлан хэрэгжүүлж буй “Тогтвортой хөгжил”, “Ногоон хөгжил, ногоон эдийн засаг”-ийн хөгжлийн бодлого, зорилтууд, “Мах сүүний аян”, “Түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэлтийн тогтолцоо”-г бий болгох тэдгээрийн хэрэгжилтэнд хоршоодын оролцоог нэмэгдүүлэх, хоршооны сайн засаглалыг хөгжүүлэх, бизнесийн хамтын ажиллагааны дундын шинэ загвар бий болгох талаар хэлэлцэж чуулганаас гарсан саналуудыг нэгтгэн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагад хамтран ажиллах санал хүргүүлэхээр шийдвэрлэлээ.  

          Чуулганы үеэр хоршооллын салбарт үр бүтээлтэй ажилласан 15 хоршоологчийг Засгийн газрын шангал “Улсын тэргүүний хоршоологч” цол тэмдэгээр шагнасан ба МХААХҮХ-ны хувьд Увс аймгийн “Ногоон худаг” хоршооны дарга Б.Өлзийтогтох, “Сагилийн ялалт” хоршооны дарга Г.Хатанбаатар, “Уран зурвас” хоршооны гишүүн Н.Басан, Өвөрхангай аймгийн “Түмний буян далай” хоршооны дарга Ч.Чулуунцэцэг нарыг шагнасан байна.

         Харин Үндэсний холбооны дээд шагнал “Хоршооллын одон”-оор Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын “Давших зам” хоршооны дарга Д.Мөнхтайван, “ХАА-н тэргүүний хоршоологч” цол тэмдгээр Сэлэнгэ аймгийн Жавхлант сумын “Бумбат 5 богд” хоршооны дарга Б.Төмөрчөдөр нарыг тус тус шагнажээ. 

          Чуулганы 2 дэх өдөр мэргэжлийн холбоод чуулганы төлөөлөгчидтэй уулзалт зохион байгуулсан ба Үндэсний холбоо гишүүн хоршоодоо хүлээн авч байгууллагын  танилцуулга, 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан хоршоодод чиглэсэн үйл ажиллагаануудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө. Мөн сумын түвшинд үйл ажиллагаа явуулж буй малчдын байгуулсан анхан шатны хоршоодын сүлжээг ашиглан  түүхий эдийг бэлтгэх,  хоршоодын дундын бүтцийг бий болгох замаар“Түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэлтийн тогтолцоо”-г хөгжүүлэх боломжийн талаар хоршоологчдын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулж  тэдний санаа бодлыг сонсон, хамтын шийдэлд хүрлээ.