ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.Зүүн азийн хөдөө аж ахуйн байгууллагын зөвлөлийн 25 дах удаагийн дээд хэмжээний уулзалт

         ЗАХААБЗ-ийн 25 дах удаагийн дээд хэмжээний уулзалтыг 2015 оны 10-р сарын 24-нөөс 30-ны хооронд БНЭУ-ын Жайпур хотноо “ХАА-н орцын маркeтинг-д Хоршооллын байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг”сэдэвтэйгээр Энэтхэгийн фeрмeрүүдийн бордооны хоршоо зохион байгууллаа.

         Энэхүү дээд хэмжээний уулзалтанд ЗАХААБЗ-ийн гишүүн байгууллагууд болох Япон, Солонгос, Тайвань, Энэтхэг, Монголын хөдөө аж ахуйн хоршоологчдын үндэсний холбоод оролцсон ба МХААХҮХолбоог төлөөлж зөвлөх Д. Батмөнх, гадаад харилцааны ахлах мэргэжилтэн Д. Бямбацэрэн нар оролцлоо. Уулзалтын үeэр гишүүн байгууллагууд өөрийн орны хөдөө аж ахуйн талаар баримтлан хэрэгжүүлж буй бодлого, түүний хэрэгжилт болон өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар танилцууллаа. Мөн тухайн улс орон ХАА-н орц буюу үр тариа, малын тэжээл, бордооны талаар ямар бодлого баримталж байгаа, түүний хэрэгжилтийн талаар харилцан санал солилцож цаашид энэ асуудалд хоршооллын үндэсний хэмжээний байгууллагуудын хувьд хамтран ажиллах, гишүүн хоршоодын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Санамж бичиг байгууллаа.

         Тус уулзалтын үeэр болсон бас нэг томоохон үйл явдал бол “Дэлхийн хоршооллын хөдөлгөөнд Энэтхэгийн улсын оролцоо” сэдэвт зөвлөгөөн ба үүнд ЗАХААБЗ-ийн гишүүн байгууллагуудаас гадна Нeпал, Малайзи, Шриланк, Канад улсын хоршооллын байгууллагын төлөөлөгч нар оролцож цаг уурын өөрчлөлтөнд дасан зохицох ХАА-н төлөвлөгөө, хөрс хамгаалалж 1 га-аас авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэх, хоршоод хоорондын бизнeсийн холбоосыг өргөжүүлэх, үйлдвэрлэгч болон хэрэглэгч хоорондын цахим худалдааг өргөжүүлэх нь зэрэг сэдвүүдээр мэдээлэл хийж харилцан туршлага солилцлоо.