ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХААХХ-НЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ӨРГӨТГӨСӨН ХУРАЛ БОЛОВ

Аймгийн ХААХх-ны Удирдах зөвлөлийн хурал 2016 оны 3 дугаар сар 25-ны өдөр хуралдан 7 сумын  11  хоршооны удирдлагууд, удирдах зөвлөлийн гишүүд, Хяналтын зөвлөлийн гишүүд  гэсэн бүрэлдхүүнтэй хуралдлаа.
Хурлаар дараахь асуудлуудыг хэлэлцэн шийдвэр гаргалаа.

1. Хоршоологчдын холбооны 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2016 оны төлөвлөгөөний төсөл
2. Холбооны санхүүгийн 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүн, 2016 оны төсвийн төслийн тухай 
3. Хоршоологчдын холбооны Хяналтын зөвлөлийн мэдээлэл
4. Гэгээн  дорно жуулчны баазын талаар
5. Холбооны автомашины талаар

Хурлын үеэр гишүүн хоршоодын удирдлагууд 2015 оны ажлаа товч мэдээлэв. Төлөвлөгөөний төсөлд доорхи саналууд гарлаа : 
-    Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг ХАА-н хоршоодод холбоогоо сурталчилан эгнээгээ өргөтгөх
-    Хоршоологчдын өдөрлөгөөр бүтээлч ажил хийх
-    2 хоршоо ноосны пресстэй болох
-    Хяналтын зөвлөлийн ажлыг эрчимжүүлэх
-    Түүхий эд ноосыг аймгийн төвд агуулахад төвлөрүүлж биржийн арилжаанд оролцох
-    “Хоршоо дэмжих сан”-гийн нийлүүлэх хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх
-    Олон  гишүүдтэй хоршоодод орон нутагт ирж анхан шатны сургалтыг хийх
-    Жуулчны баазыг түшиглэн хүлэмжтэй болох
-   Үзэсгэлэн худалдаанд хүнсний ногооны номинаци байхгүй, шалгаруулах бүрэлдхүүнд холбооны төлөөлөл оролцох

Дээрхи саналуудыг төлөвлөгөөнд тусган батлав. МХААХҮХ-ны ажлын хэсэг ирэхтэй холбоотой мэдээлэл өгч санал хүсэлтүүдийг авлаа. 

Хяналтын зөвлөлийн тайлан мэдээллийг ХЗ гишүүн Мөнхжаргал хийлээ.

2016 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг УЗ-ийн гишүүн Н. Минжинцагаан танилцуулав.

УЗ-ийн гишүүн Ц. Мөнхдаваа саналаа  хэлж байна.