ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино."Олон улсын хоршооллын өдөр"

Олон улсын хоршооллын холбоо 1923 оноос эхлэн жил бүрийн 7 дугаар сарын эхний Бямба гарагт хоршооллын өдрийг тэмдэглэж ирсэн түүхтэй бөгөөд НҮБ-ын Eрөнхий Ассeмблeйн шийдвэрээр 1995 оноос уг өдрийг албан ёсны Олон улсын хоршооллын өдөр болгожээ. Энэ жил “Хоршоолол: Тогтвортой ирээдүйг бүтээгч хүч" сэдвийн дор энэхүү өдрийг 7-р сарын 2-нд тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна.

Хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу хоршооллын мэргэжлийн холбоод төрийн болон хоршоог дэмжигч байгууллагуудтай хамтран Олон улсын хоршооллын өдрийг үндэсний хэмжээнд жил бүр тэмдэглэж заншсан билээ.

Өнгөрсөн хугацаанд бид хоршоологчдын дунд сургалт, зөвлөгөөн, явган аялал, спортын тэмцээн уралдаан, хоршоодын бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах зэргээр хоршооллын хөдөлгөөнийг сурталчилж жил бүр өөр өөр төрлийн онцлог ажлуудыг зохион байгуулсаар ирлээ.

Энэ жилийн олон улсын хоршооллын өдрийг 2015 оны 9-р сард НҮБ-ын Eрөнхий Ассeмблeй-аас баталсан “Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд” хөтөлбөрийн хүрээнд тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна. Иймд дээрх сэдвийн хүрээнд хоршоологч бид бүхэн энэхүү хөтөлбөрийн зорилтуудыг гишүүддээ сурталчлах, хоршооллын байгууллага тогтвортой хөгжлийг хэрхэн манлайлж болох талаар төр захиргааны байгууллагууд болон гишүүд хамтарсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, өөрсдийн оруулж болох хувь нэмэр, хэрэгжүүлж болохуйц үйл ажиллагааг төлөвлөх, өөрийн орны болон олон улсын туршлагаас суралцаж нэвтрүүлэх зэргээр үр бүтээлтэйгээр энэ өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна.